Read More
จัดสวน

แต่งสวนสวยขนาดเล็ก ที่ให้ความรู้สึกใหญ่ต่อใจ

บ้านที่มีพื้นที่ว่างเล็ก ๆ หรือมีส่วนของสนามหญ้าแคบ ๆ อาจจะมองว่าคงไม่สามารถจัดสวนสวย ๆ ได้  ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว สวนขนาดเล็กก็สามารถสร้างความอิ่มเอมใจและใช้เป็นที่พักผ่อนได้เช่นกัน

Read more