Read More
จัดสวน, ออกแบบสวน

ตลาดต้นไม้ที่คนรักสวนต้องไป

สีเขียวจากธรรมชาติถ้าได้อยู่ใกล้ ๆ ได้มองเห็นและสัมผัสก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ต้นไม้และการจัดสวนเป็นการพักผ่อนที่ช่วยให้เราหลีกหนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวัน เข้าไปอยู่ในดินแดนแห่งธรรมชาติ ซึ่งการปลูกต้นไม้ในปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่จัดสวนกว้าง ๆ

Read more