Back

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า 2 จังหวะ รุ่น RB 411

3,590.00 ฿

 

 • เครื่องยนต์ 1E40F-6
 • ขนาดความจุกระบอกสูบ 45 ซีซี
 • กำลังไฟฟ้า 1.45 กิโลวัตต์/6500 รอบ
 • คาร์บูเรเตอร์แบบลูกลอย
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง่ทอ 28 มิลลิเมตร
 • ความจุถังน้ำมัน 0.8 ลิตร
 • อัตราส่วนผสมน้ำมันเชื้อเพลิง 25:1
 • ความยาวเพลา 150 เซนติเมตร
 • ใบมีด 2T ขนาดความยาว 30 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก 7.0 กิโลกรัม

 

Description

Description

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า 2 จังหวะ รุ่น RB 411

 • เครื่องยนต์ 1E40F-6
 • ขนาดความจุกระบอกสูบ 45 ซีซี
 • กำลังไฟฟ้า 1.45 กิโลวัตต์/6500 รอบ
 • คาร์บูเรเตอร์แบบลูกลอย
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง่ทอ 28 มิลลิเมตร
 • ความจุถังน้ำมัน 0.8 ลิตร
 • อัตราส่วนผสมน้ำมันเชื้อเพลิง 25:1
 • ความยาวเพลา 150 เซนติเมตร
 • ใบมีด 2T ขนาดความยาว 30 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก 7.0 กิโลกรัม