ปั๊มน้ำไดโว่แช่/จุ่ม 1300 วัตต์

5,590.00 ฿

  • กำลังมอเตอร์ 1,300 วัตต์
  • กำลังไฟฟ้า 220 โวลล์ 50 Hz
  • ระยะส่งสูง 10 เมตร
  • อัตราการส่งน้ำ 17,000 ลิตร/ชั่วโมง
  • สายไฟ 105°C 300V 16AWGx3C ยาว 10 เมตร
  • น้ำหนัก 5.95 กิโลกรัม