ปั้มน้ำหอยโข่ง 1.0 แรงม้า

4,390.00 ฿

 • กำลังมอเตอร์ 0.5 แรงม้า
 • กำลังไฟฟ้า 220 โวลล์ 50 Hz
 • ระยะส่งสูง 30 เมตร
 • ระยะดูดน้ำลึก 6.5 เมตร
 • อัตราการส่งน้ำ 1900 ลิตร/ชั่วโมง
 • สายไฟ VDE 3×0.75mm ยาว 1 เมตร
 • น้ำหนัก 4.30 กิโลกรัม
Description

Description

CENTRIFUGAL PUMP 1.0 HP

ปั้มน้ำหอยโข่ง 1.0 แรงม้า

 • กำลังมอเตอร์ 1.0 แรงม้า
 • กำลังไฟฟ้า 220 โวลล์ 50 Hz
 • ระยะส่งสูง 25 เมตร
 • ระยะดูดน้ำลึก 8.5 เมตร
 • อัตราการส่งน้ำ 6500 ลิตร/ชั่วโมง
 • สายไฟ VDE 3×0.75mm ยาว 1 เมตร
 • น้ำหนัก 9.9 กิโลกรัม